Digitalbio

Digital teknik till biografer med intention att spela kommersiella amerikanska storfilmer. Våra installationer tillgodoser filmbolagens tekniska krav enligt de senaste DCI-specifikationerna.
Digitalbioleverantörer