incode-blue

Videvox tecknar samarbetsavtal med norska DX

Videvox har tecknat ett partneravtal med DX om hantering och vidareförsäljning av vår digitala skärmlösning Incode i Norge. I samband med detta övertar DX ansvaret för den löpande kontakten med existerande och nya kunder i Norge, dvs. försäljning och support. Avtalet innebär en tät integration mellan Incode och DX biljettsystem, tillgång till DX filmdatabas som säkrar hög kvalitet på medieinnehållet samt att DX supportavdelning övertar Förstalinjesupporten i Norge. Med DX och Videvox erfarenhet från biografmarknaden står vi gemensamt rustade för att vidareutveckla och underhålla lösningen, något som gagnar alla våra kunder.

Som en del av avtalet kommer alla kunder av DX digitala skärmlösning, eFront, flyttas över till Incode, och Incode blir därmed den ledande digitala skärmlösningen på den Norska biografmarknaden. För de Norska Incode kunderna kommer övergången inte att märkas och nya kontaktuppgifter för support och försäljning kommer att skickas ut inom kort. Ändringen kommer att gälla från och med den 1 april 2016.

Vi ser fram emot att leverera en marknadsledande produkt i Norge tillsammans med en av den norska marknadens starkaste varumärken.