Om Videvox

Videvox är ett av Sveriges äldsta biograftekniska företag och har levererat utrustning till svenska biografer sedan 1978.

Företaget har under teknikskiftet från analog till digital bildvisning varit den ledande integratören på den svenska biografmarknaden. Videvoxgruppen inkluderar nu även avdelningar med stor kompetens inom nätverksarkitektur och innehållsdistribution, med ett brett marknadssegment som direkt målgrupp.

Kärnverksamheten har historiskt alltid kretsat kring professionel filmvisning, men för att möta ständigt växande krav på flexibilitet och systemintegration har Videvox utvecklats till ett fullserviceföretag inom digital bild- och ljuddistribution.